Můžu si přivydělat i při evidenci na úřadu práce?

0
2545

Možná jste se nyní ocitli bez práce, nebo jste už delší dobu evidováni na úřadu práce a zoufale sháníte nějaký přivýdělek, abyste měli dostatek financí na své výdaje. Anebo jen toužíte po tom si trochu přilepšit. I když jste totiž přihlášeni na úřadu práce, existuje několik podmínek, za nichž si můžete trochu přivydělat. Které podmínky to jsou?

více v článku...

Jsem evidován na úřadu práce, kdy k tomu můžu pracovat?

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, podle zákona si přivydělávat nesmíte. V takovém případě by vám totiž nárok na podporu zanikl. Přesto se může stát, že sice jste evidováni na úřadu práce, ale podpora v nezaměstnanosti vám nebyla přiznána. To může nastat hned z několika důvodů. Například jste ve své minulé práci dostali odstupné a ještě jste ho nevyčerpali. V takovém případě vám nárok na podporu nastane až po jeho vyčerpání a v době trvání odstupného můžete normálně pracovat. Dalším případem je, pokud již vám skončila podpůrčí doba, tedy doba, po kterou máte nárok podporu pobírat. Délka této doby se liší dle věku nezaměstnaného (přičemž u osob do 50 let je 5 měsíců, u osob nad 55 let dokonce už 11 měsíců). A posledním případem je, když jste nesplnili zákonné podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti – například jste v průběhu posledních 2 let nebyli zaměstnáni alespoň 12 měsíců a tedy jste neodváděli sociální pojištění).

Jaké podmínky musí práce při evidenci na úřadu práce splňovat?

Abyste i při práci mohli zůstat evidováni na úřadu práce, musíte si ohlídat několik podmínek, které má vaše zaměstnání splňovat. Výše vaší celkové odměny nesmí překročit polovinu minimální mzdy měsíčně, tedy 7 300 Kč hrubého. Pokud budete mít více výdělků, dohromady se sčítají. Jestliže limit poloviny minimální mzdy překročíte, budete z evidence na úřadu práce vyškrtnuti. Co se týče pracovní činnosti, smíte vykonávat pouze tzv. nekolidující zaměstnání, tedy musíte si ohlídat, abyste pracovali na pracovní smlouvu nebo DPČ (tedy ne na DPP). Toto nekolidující zaměstnání musíte na úřadu práce oznámit a nesmí vám bránit ve spolupráci s úřadem práce při hledání plnohodnotného zaměstnání ani v jeho případném přijetí.