Práce s nehty není jen tak, znáte její rizika?

0
2745

Může být nebezpečná práce v nehtovém salonu? A proč?

Pro mnohé ženy je to zajímavá, kreativní a fyzicky přijatelná práce. Bohužel, vypadá to tak, že není bez rizika. Důvodem jsou různé znečišťující látky přítomné ve vzduchu.

Podle vědců z University of Colorado Boulder jsou to zejména formaldehyd a benzen. Vědci zkoumali nehtové salony v Coloradu, ale s největší pravděpodobností se velmi neliší od těch našich.

Dlouhé hodiny ve znečištěném vzduchu

Výsledkem je, že práce v takovém salonu je z hlediska znečištění pracovního prostředí nebezpečnými látkami stejná jako práce na naftové rafinérii či v garáži automechanika.

Pracovnice v nehtových salonech často v tomto prostředí tráví mnoho hodin každý den pracovního týdne.

U některých se objeví i bolesti hlavy, potíže s dýcháním či podráždění kůže. Bohužel zmíněné nebezpečné látky jsou i známými karcinogeny.

Jejich dlouhodobé působení výrazně zvyšuje riziko leukémie či Hodgkinova lymfomu.

Smrad v salonu

Lupita Montoya, hlavní autorka výzkumu uvádí vlastní zkušenost z návštěvy nehtového studia, kdy ji ohromil zápach pocházející z otevřených nádobek s chemikáliemi používanými při úpravě nehtů.

Nehtové studio navíc bylo malých rozměrů s nedostatečným odvětráváním. Tato návštěva vědkyni inspirovala k uskutečnění zmíněné studie.

Problémem při jejím provádění byla neochota samotných nehtových studií podílet se na výzkumu kvůli obavám z výsledků a tím i důsledků.

Následně některé souhlasili za podmínky, že bude výzkum anonymní.

Vědci tak dostali prostor na změření koncentrací benzenu, toluenu, ethylbenzenu, xylen a formaldehydu. Ve všech salonech naměřili vysoké koncentrace škodlivého benzenu, který se spojuje s rozvojem leukémie.

Podle dotazníků vědci zjistili, že sedmdesát procent pracovníků zažilo nejméně jeden nežádoucí příznak – bolesti hlavy, podráždění kůže či očí.

Bohužel riziko vzniku rakoviny bylo u některých zaměstnanců nehtových studií až 100krát vyšší než základní riziko.

Nebezpečné i pro zákazníky?

Možná se obáváte rizik z pohledu zákazníka, ten však podle vědců obnáší mnohem nižší rizika.

Naměřené koncentrace jsou v takových hodnotách, které zřejmě nemají negativní dopad obecně, ale u některých jedinců mohou – například u těhotných žen či astmatiky.

Jak upozorňuje Montoya, záleží na množství času, který strávíte v takovém prostředí. Zákazník, který řádově tráví v tomto prostředí minimum času ve srovnání se zaměstnanci studia, proto nemusí obávat.

Aby došlo ke snížení zdravotního rizika, je třeba snažit se snížit koncentrace nebezpečných látek ve vzduchu.

K tomu patří kvalitní odvětrávání místnosti, ale i možnost využít různé absorpční materiály, například aktivní uhlí uzpůsobené pro tento účel.